X Closeชุดอาหารว่างการบินไทย
ชุดอาหารว่างการบินไทย

Puff & Pie Snack Box on Facebook
   
 

Puff&Pie Snack Box ครัวการบิน ไทย

Puff&Pie - โปรโมชั่น พ.ย.2557 สั่ง 100 กล่อง ส่งฟรี - Snack box Delivery in Bangkok.

Puff & Pie Promotion

ชุดที่
รายละเอียด snack boxes
1
ราคา 39 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
2
ราคา 45 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
3
ราคา 50 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B )
4
ราคา 60 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C )
5
ราคา 60 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
6
ราคา 65 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
7
ราคา 70 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย

Special of The Month - เมนูพิเศษประจำเดือน

Puff & Pie Sprcial of The Month
เมนูพิเศษประจำเดือนจาก Puff & Pie ครัวการบินไทย ฝ่ายครัวของเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์เบเกอรี่เมนูใหม่ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อยใหม่ๆ อยู่เสมอ
เมนูพิเศษจาก Puff & Pie สำหรับเดือนนี้ คือ Japanese Pumpkin Roll ด่วน!!! สั่งได้ตั้งแต่ตอนนี้ ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


รูปแบบกล่อง Puff&Pie Snack Box

   

   
Copyright © 2010 Puff & Pie All Rights Reserved.

puff & pie | puff&pie | puff and pie | snack box | puff pie | puffpie | การบินไทย | ครัวการบินไทย | วัด

Powered by: seo - search engine optimization